Gransehal
Velkommen til

Bov IF Hovedforening

Velkommen til Bov IF Hovedforening

6. juni 2020


Aftale om yderligere genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning samt alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre.

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om nedenstående.


Partierne er i forlængelse af Aftale om plan for genåbning af Danmark og jf.Aftale om yderligere genåbning af Danmark i fase 2, enige om i fase 3 pr. 8. juni 2020 at genåbne indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning, samt at genåbne alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre.

Genåbning sker som led i en kontrolleret og gradvis genåbning af det danske samfund. Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. for alle de idræts- og fritidsaktiviteter mv., der er åbnet, og for de aktiviteter og faciliteter, som nu genåbner.

For at forebygge smittespredningen vil der i forbindelse med genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt indendørs idræts- og fritidsfaciliteter gælde følgende overordnede retningslinjer:

 · De nærmere rammer for genåbning af de enkelte aktiviteter tilrettelægges i sektorpartnerskaberne bl.a. på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, konkrete input fra deltagerne i sektorpartnerskabet og hensynet til den praktiske afvikling af aktiviteterne. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses løbende situationen.

· Partierne noterer sig, at såfremt epidemien blusser op, kan regeringen fravige den samlede plan, herunder med nødvendige restriktioner mv.

Det er Sundhedsstyrelsens sundhedsmæssige vurdering, at der i de respektive sektorpartnerskaber kan udarbejdes specifikke retningslinjer på baggrund af sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer (som løbende justeres i forhold til situationen), sådan at åbning af idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter vil kunne ske forsvarligt.


Følg os på Facebook