Topbillede%20www
Velkommen til

Bov IF Hovedforening

Ordinært repræsentantskabsmøde 2023

Hovedforening

onsdag den 15. marts 2023 kl. 19.00

Grænsehallerne, Kruså


Dagsorden


1)  Valg af dirigent

2)  Hovedbestyrelsens beretning

3)  Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år

4)  Behandling af indkomne forslag

5)  Valg til forretningsudvalget

      a)  Valg af formand (i lige år)

      b)  Valg af næstformand (ulige år)

      c)  Valg af kasserer (ulige år)

      d)  Valg af en suppleant til forretningsudvalget

6)  Valg af en revisor

7)  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

BOV Hovedforening

Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræt, motion og bevægelsesaktiviteter.


Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og lokalområdet samt fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.


Foreningen varetager de fælles interesser, som foreningens afdelinger har.

 

Foreningen udgøres af en hovedforening og selvstændige afdelinger.


Tag kontakt til den sportsgren du ønsker, at være en del af.

Nyheder
Følg os på Facebook