Gransehal
Velkommen til

Bov IF Hovedforening

Velkommen til Bov IF Hovedforening

Vi har i hovedbestyrelsen drøftet retningslinjerne for de kommende generalforsamlinger.

Vi er blevet enige om at udsætte samtlige generalforsamlinger indtil der foreligger nyt fra regeringen omkring forsamlingsforbuddet. I følge vore vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i februar/marts måned, det vil fortsat kunne lade sig gøre såfremt der kommer nyt eks. medio februar. Vi kan håbe at vi til den tid ved noget mere, ellers må vi tage stilling til hvad vi så gør.

________________________________________

Hovedbestyrelsesmødet den 2. december 2020 er aflyst, grundet forlængelse af forsamlingsforbuddet til 13. december 2020.

____________________________________________


Retningslinjer for brug af
Fritids og Aktivitetscentret Grænsehallerne pr. 26-10-2020.

  • For børn og unge under 21 år gælder forsamlingsforbuddet på 50 personer inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendig for forsvarlig afholdelse af aktiviteten.

  • For personer over 21 år gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer inkl. trænere, hjælpere m.m.

  • I lokaler, lokaliteter og arrangementer m v., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må der være op til 500 personer til stede.


  • Det er fra torsdag den 29.10.2020 påkrævet at personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg i centeret. I omklædningsrummene og i det lokale man dyrker sin idræt er det ikke påkrævet. Kravet om mundbind eller visir gælder både kunder, besøgende, tilskuere og idrætsudøverne, trænere, ledere m.m.


  • Indendørs idrætsfaciliteter og lokaler kan inddeles i mindre felter med afsæt i anbefalingerne om afstand. Indendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. trænere, hjælpere m.m. og grupperne holdes indbyrdes effektivt adskilt igennem før, under og efter aktiviteten. Hvis der er flere grupper til stede i samme hal, lokale, sal mv. skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør en samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Det sikres, at antallet af aktive i felterne reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2. Kravet mellem hver felt er på minimum 2 meter.


Er I i tvivl, er I velkomne til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen
Dan Andresen
Mail:  [email protected]llerne.dk  
Tlf: 26721414

__________________________________________________________

Corona - hvad anbefaler DGI?

Der er grønt lys til både indendørs og udendørs idræt. Men forsamlingsforbuddet er sænket, så hold ekstra øje med retningslinjerne.

Der grønt lys til idræt – både indendørs og udendørs. Hold fast i idrætsaktiviteter, der er mulige, men undlad sociale aktiviteter.

Børn, unge og voksne kan fortsætte med idrætsaktiviteter i foreningerne, så længe retningslinjerne overholdes.

Færre må samles.


Regeringen og myndighederne er kommet med en række nye tiltag i lyset af, at antallet af corona-smittede stiger. 


Det betyder blandt andet:

  • I hele landet er forsamlingsforbuddet fra mandag d. 26/10 sænket til 10 personer. Grænsen er dog stadig 50 personer for idræts- og foreningsarrangementer uden overnatning for børn og unge under 21 år


  • Det anbefales, at sociale arrangementer, byfester og lignende arrangementer aflyses. 


  • Max 10-reglen gælder ikke for forsamlinger, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste pladser og med retning mod talerstol/podie. Her er reglen fortsat max. 500 og et arealkrav på 2 m2 pr. deltager. Max 10-reglen gælder ikke for f.eks. børnehaver og skoler, heller ikke de arrangementer for børnehaver og skoler, som foreninger står for.


  • Der er krav om brug af mundbind på steder, hvor der serveres mad eller drikkevarer til indtagelse på stedet, dvs. også i cafeterier i haller og klubhuse.


  • Fra torsdag d. 29/10 er der ligeledes krav om mundbind de steder, hvor offentligheden har adgang. Det gælder blandt andet i detailhandelen, kulturinstitutioner og indendørs idrætsfaciliteter.


Følg retningslinjerne 
Det er en rigtig god ide, at idrætsforeningerne følger retningslinjerne:

Læs: DGI, DIF og Firmaidrættens retningslinjer for al idræt


Læs også: Temaside om opstart af de forskellige idrætter, herunder retningslinjer for de forskellige idrætter


In English? Retningslinjerne er oversat til engelsk af den internationale breddeidrætsorganisation ISCA


Vi skal passe på hinanden 

DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen, er glad for, at de 6.400 foreninger i DGI er i gang igen efter nedlukningen i foråret.


”Vi har alle savnet de aktive fællesskaber, og derfor er det rigtig godt at komme i gang igen. Men vi skal passe godt på hinanden, og man skal passe på sig selv, så hvis man er i en risikogruppe, så skal man blive hjemme,” siger Charlotte Bach Thomassen.


Antallet af unge Covid-19 smittede stiger, og derfor opfordrer DGI også trænere og ledere til at tage snakken med unge om at undgå sociale aktiviteter udenfor foreningsregi.


Opdateret 23-10-2020

_______________________________________________________________Følg os på Facebook