Gransehal
Velkommen til

Bov IF Hovedforening

Velkommen til Bov IF Hovedforening

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Bov IF Hovedafdelingen den 24. januar 2022 Kl. 19:00 i Grænsehallerne på grund af nye vedtægter.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Ændring af vedtægter (Se forslag her)

3. Eventuelt

Lagt på hjemmesiden d. 05-01-2022 kl. 15:50.__________________________________________

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i BOV IF Cricket den 10. november 2021 Kl. 17:00 i Grænsehallerne, Harkærvej 13, 6340 Kruså.

Der er følgende dagsorden:


1.    Valg af dirigent og referent

2.    Godkendelse af dagsorden
3.    Orientering om årsagen til nedlukning af cricket-       afdelingen.

4.    Afstemning om nedlukning af cricket-afdelingen

5.    Eventuelt


Lagt på hjemmesiden d. 13-10-2021 kl. 13:53.


Resultatet af den ekstraordinære generalforsamling blev at Cricket afdelingen bliver nedlagt pga manglende medlemmer.


----------------------------------------------------------------------------


Tiltag for idræt, foreninger og fritid.

·        Der er åbent for idræt for børn og unge under 18 år, samt personer på 18 år og derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Der gælder ikke krav om coronapas. Der gælder forsamlingsloft på 50 personer.

·        Der er åbent for indendørs foreningsliv for børn og unge under 18 år, samt personer på 18 år og derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. Der gælder ikke krav om coronapas. Der gælder forsamlingsloft på 50 personer.

·        Der er åbent for idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter med krav om coronapas. Genåbningen omfatter lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder lokaler der anvendes til saunaer, dampbade mv., foreningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse.

·        Kontrollen af coronapas i frivillige foreninger kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol.

·        Der er åbent for fitnesscentre, herunder fitnesscentre på hoteller, med krav om coronapas. Der vil være krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden mhp. at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv. Der er krav om coronapas for personer over 15 år.

· Lege- og badelande, spillehaller og kasinoer mv. er åbne. Der er krav om coronapas


Læs mere om coronapas


Du kan finde uddybende svar på spørgsmål og retningslinjer for idræts- og foreningslivet hos Kulturministeriet

Lagt på hjemmesiden d. 23. maj 2021.

_________________

Første etape af indendørsidrætten åbner den 21. april

Sent mandag aften kom den længe ventede udmelding om genåbningsplanen. Åbning af indendørsidrætten sker over tre etaper.

 • 23. MAR 2021 10:12
 • NYHEDER FORENING
 • AF: NADIA MOLBÆK MISIMI

Vi havde håbet på og knoklet for, at indendørsidrætten kunne åbne helt eller delvist allerede fra den 6. april, hvor den første fase af genåbningsplanen finder sted. Sådan gik det desværre ikke.

Til gengæld er vi glade for, at det er lykkedes at få prioriteret indendørsidrætten i de efterfølgende faser.  

Planen for genåbning af indendørsidrætten sker i følgende tre etaper: 

 • Den 21. april åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden krav om coronapas. Hvilke sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag, der skal tages, er endnu ikke klarlagt. Det skal i den kommende tid forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

 • Den 6. maj åbnes indendørs idræt for voksne over 18 år med coronapas. Her skal der ligeledes forhandles om, hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages.

 • Den 21. maj åbnes med coronapas de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i de forrige faser.

Derudover nedsættes der en hurtigt arbejdende ekspertgruppe, som sammen med relevante myndigheder medio april skal komme med forslag til, hvordan eksempelvis større idrætsarrangementer kan afvikles forsvarligt, og hvordan der kan komme tilskuere tilbage til sport.  

Læs også vores pressemeddelelse Åbning af indendørs idræt vækker blandede følelser

Hvad er et coronapas?

Som det kan læses ovenfor, bygger en stor del af genåbningen det danske samfund, herunder også indendørsidrætten på indførelsen af et coronapas.  

Et coronapas vil i udgangspunktet være digitalt og vil rumme oplysning om:

 • Tidligere påvist smitte med COVID19
 • Negativ PCR-eller lyntest (svaret må max være 72 timer gammelt)
 • Færdigvaccination mod COVID19

Coronapasset vil i første omgang kunne findes via sundhedsplatformen, MinSundhed, men fra slutningen af maj forventes det, at der lanceres en særskilt app til formålet.

Coronapasset indføres som en midlertidig foranstaltning som led i genåbningen af Danmark. 

Læs mere om coronapasset her


_____________________________________________

Med virkning fra mandag den 1. marts gælder nedenstående.
For idrætten består de særlige restriktioner i følgende.

 • GÆLDENDE RESTRIKTIONER
  • Al indendørs idræt og foreningsaktiviteter skal holde lukket
  • Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer for udendørs idræt.  
  • Professionel idræt er fortsat undtaget
  • Tilladelsen til 500 tilskuere inkl. deltagere er ikke længere tillad hverken udendørs eller indendørs
 • RETNINGSLINJER FOR IDRÆTSAKTIVITETER
  • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.
  • Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.

  • Kampsportsaktiviteter og dans er tilladt, hvis de generelle sundhedsmæssige retningslinjer, afstandskrav og forsamlingsforbud kan efterleves på forsvarlig vis. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt - særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Se særlige retningslinjer for dans. Sektionering
  • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Idrætsaktiviteter såvel træning som konkurrencer må dog gerne opdeles i sektioner, så længe der ikke flettes på tværs afsektioner. Der må altså godt være flere adskilte gruppe til stede på samme idrætsfacilitet - dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet. Se dog særlige retningslinjer for ”konkurrencer, turneringer og stævner” nedenfor.
  • Kulturministeriet har i det seneste retningslinjer fra den 12/11/20 ændret forståelsen af ”sektionerings-begrebet”, således at en gruppe skal være et selvstændigt arrangement. Denne ændring skal man være særlig opmærksom på i f.eks. gymnastik og fitness. Man må dog fortsat gerne opdele et hold i f.eks. to grupper, hvis hver gruppe har egen træner og træningsforløb.
  • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person. Se dog særlige retningslinjer for ”konkurrencer, turneringer og stævner”.
  • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
  • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper. 
  • Frem til foreløbig den 5. april2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.
  • Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten
  • Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.
  • I tilfælde hvor redskaber og fælles udstyr ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten, bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis bør hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session. 
  • Isolation af personer med symptomer.
  • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
  • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Med virkning fra mandag den 1. marts gælder nedenstående.

For idrætten består de særlige restriktioner i følgende:FÅ TIPS TIL, HVORDAN I KAN HOLDE DAMPEN OPPE I KLUBBERNE

DIF, DGI og Firmaidrættens fælles retningslinjer indendørs og udendørs idræt

NEDENSTÅENDE RETNINGSLINJER OMHANDLER KUN UDENDØRS IDRÆT, DA INDENDØRS IDRÆT FORTSAT IKKE ER TILLADT.

Se de fulde retningslinjer på Kulturministeriets hjemmeside

Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for indendørs og udendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter”. For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt. 

DIF, DGI og Firmaidrættens retningslinjer for idrætsaktiviteter:

Mundbind Frem til foreløbig den 5. april 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse. 

Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres hvis man møder omklædt.

Se Sundhedsstyrelsens side "brug af mundbind" for evt. yderligere info, anbefalinger og undtagelser. 

Kropsafstand

 

 

 

 

 

Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske èn gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

 

Sociale aktiviteter

Rekvisitter & udstyr 

 

 

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

                      Husk at overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

- Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres. 

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 

Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.  

Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen. 

Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene. 

Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

 

 

______________________________________________

Vi har i hovedbestyrelsen drøftet retningslinjerne for de kommende generalforsamlinger.

Vi er blevet enige om at udsætte samtlige generalforsamlinger indtil der foreligger nyt fra regeringen omkring forsamlingsforbuddet. I følge vore vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i februar/marts måned, det vil fortsat kunne lade sig gøre såfremt der kommer nyt eks. medio februar. Vi kan håbe at vi til den tid ved noget mere, ellers må vi tage stilling til hvad vi så gør.

________________________________________

Hovedbestyrelsesmødet den 2. december 2020 er aflyst, grundet forlængelse af forsamlingsforbuddet til 13. december 2020.

____________________________________________


Retningslinjer for brug af
Fritids og Aktivitetscentret Grænsehallerne pr. 26-10-2020.

 • For børn og unge under 21 år gælder forsamlingsforbuddet på 50 personer inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendig for forsvarlig afholdelse af aktiviteten.

 • For personer over 21 år gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer inkl. trænere, hjælpere m.m.

 • I lokaler, lokaliteter og arrangementer m v., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må der være op til 500 personer til stede.


 • Det er fra torsdag den 29.10.2020 påkrævet at personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg i centeret. I omklædningsrummene og i det lokale man dyrker sin idræt er det ikke påkrævet. Kravet om mundbind eller visir gælder både kunder, besøgende, tilskuere og idrætsudøverne, trænere, ledere m.m.


 • Indendørs idrætsfaciliteter og lokaler kan inddeles i mindre felter med afsæt i anbefalingerne om afstand. Indendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. trænere, hjælpere m.m. og grupperne holdes indbyrdes effektivt adskilt igennem før, under og efter aktiviteten. Hvis der er flere grupper til stede i samme hal, lokale, sal mv. skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør en samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Det sikres, at antallet af aktive i felterne reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2. Kravet mellem hver felt er på minimum 2 meter.


Er I i tvivl, er I velkomne til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen
Dan Andresen
Mail:  [email protected]  
Tlf: 26721414

__________________________________________________________

Corona - hvad anbefaler DGI?

Der er grønt lys til både indendørs og udendørs idræt. Men forsamlingsforbuddet er sænket, så hold ekstra øje med retningslinjerne.

Der grønt lys til idræt – både indendørs og udendørs. Hold fast i idrætsaktiviteter, der er mulige, men undlad sociale aktiviteter.

Børn, unge og voksne kan fortsætte med idrætsaktiviteter i foreningerne, så længe retningslinjerne overholdes.

Færre må samles.


Regeringen og myndighederne er kommet med en række nye tiltag i lyset af, at antallet af corona-smittede stiger. 


Det betyder blandt andet:

 • I hele landet er forsamlingsforbuddet fra mandag d. 26/10 sænket til 10 personer. Grænsen er dog stadig 50 personer for idræts- og foreningsarrangementer uden overnatning for børn og unge under 21 år


 • Det anbefales, at sociale arrangementer, byfester og lignende arrangementer aflyses. 


 • Max 10-reglen gælder ikke for forsamlinger, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste pladser og med retning mod talerstol/podie. Her er reglen fortsat max. 500 og et arealkrav på 2 m2 pr. deltager. Max 10-reglen gælder ikke for f.eks. børnehaver og skoler, heller ikke de arrangementer for børnehaver og skoler, som foreninger står for.


 • Der er krav om brug af mundbind på steder, hvor der serveres mad eller drikkevarer til indtagelse på stedet, dvs. også i cafeterier i haller og klubhuse.


 • Fra torsdag d. 29/10 er der ligeledes krav om mundbind de steder, hvor offentligheden har adgang. Det gælder blandt andet i detailhandelen, kulturinstitutioner og indendørs idrætsfaciliteter.


Følg retningslinjerne 
Det er en rigtig god ide, at idrætsforeningerne følger retningslinjerne:

Læs: DGI, DIF og Firmaidrættens retningslinjer for al idræt


Læs også: Temaside om opstart af de forskellige idrætter, herunder retningslinjer for de forskellige idrætter


In English? Retningslinjerne er oversat til engelsk af den internationale breddeidrætsorganisation ISCA


Vi skal passe på hinanden 

DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen, er glad for, at de 6.400 foreninger i DGI er i gang igen efter nedlukningen i foråret.


”Vi har alle savnet de aktive fællesskaber, og derfor er det rigtig godt at komme i gang igen. Men vi skal passe godt på hinanden, og man skal passe på sig selv, så hvis man er i en risikogruppe, så skal man blive hjemme,” siger Charlotte Bach Thomassen.


Antallet af unge Covid-19 smittede stiger, og derfor opfordrer DGI også trænere og ledere til at tage snakken med unge om at undgå sociale aktiviteter udenfor foreningsregi.


Opdateret 23-10-2020

_______________________________________________________________Følg os på Facebook
40 års junilæum.
Img_2577%20jubi%202021

Reception ved Bov IF Løb/Motions 40 års jubilæum den, 25. november 2021 på Lyreskovskolen.


Fra venstre:

Morten Allerelli - næstformand

Heidi Hald - suppleant

Bo Thomsen - formand

Pia Pedersen - sekretær

Rene Kalager - suppleant


Fraværende:

Ina Kramer - kasserer

Yvonne Thomsen - web